Persbericht 25-09-23

Dorpshuis heeft Ultra Modern Vergadersysteem gekregen

Subsidie van Stimuleringsfonds voor innovatieve toepassing van snel glasvezelnetwerk

“Tijdens de coronaperiode werd dorpshuis De Schakel in Koekange van de één op de andere dag geconfronteerd met geen tot zeer beperkte ontvangst en ontmoetingsmogelijkheden. Dit ging daarnaast gepaard met een totale inéénstorting van de inkomsten welke cruciaal zijn voor het in stand houden van deze centrale voorziening in Koekange.

Zo goed en kwaad als het ging, werden er vergaderingen gepland vanuit huis maar, all snel kwam de conclusie dat een digitaal vergader en communicatiesysteem hiervoor essentieel zou zijn. Er waren echter geen inkomsten tijdens de coronaperiode om dit  haalbare te maken. Via een publicatie in de Meppeler courant kwam het bestuur ter ore dat er via het stimuleringsfonds van glasvezel de Wolden mogelijk geld beschikbaar gesteld kon worden.

Blij verrast over de financiering is het dorpshuis gelijk aan de slag gegaan om naast de aanschaf van het systeem ook gelijk een upgrade van de vergaderzaal te realiseren. Uiteindelijk heeft dit in het voorjaar geleid tot een complete metamorfose met een fantastisch digitaal vergader en presentatiesysteem.

Op maandag 25 september heeft het stimuleringsfonds voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe vergaderfaciliteit. Het bestuur van het dorpshuis wilde dit uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Voorzitter Jan Willem Homan van het stimuleringsfonds overhandigde symbolisch de afstandsbediening aan beheerder Jennie Zwiers van het dorpshuis. “ Hiermee kan het dorpshuis vol vertrouwen en met gebruik van het moderne systeem de toekomst tegemoet. “

Dit is nu precies één van de projecten waar dit fonds voor bedoeld is, aldus de voorzitter van het stimuleringsfonds, Jan Willem Homan.

Het stimuleringsfonds is ontstaan na de aanleg van het glasvezelnetwerk in De Wolden, dat helemaal door vrijwilligers getrokken werd. Nadat het glasvezel netwerk was aangelegd in de hele gemeente, zat hun taak er op. De aandelen, die de toenmalige Stichting Glasvezel De Wolden bezat in de BV Glasvezel De Wolden, werden aan de Rendo verkocht en de opbrengst werd in het Stimuleringsfonds gestort. Het fonds ondersteunt nu daarmee projecten in de gemeente De Wolden die vanuit de bevolking worden aangedragen en die een relatie hebben met het aangelegde snelle glasvezelnetwerk. Zo werden er inmiddels al diverse subsidies verstrekt. Onder andere aan: voetbal vereniging Ruinen, dorpshuis Bastogne in Ansen, museum de Wemme in Zuidwolde, jongeren project Passie op het Platteland, Hervormde kerk Ruinerwold, De Wolden online.

Voorzitter Jan Willem Homan geeft aan dat het stimuleringsfonds steeds beter bekend wordt: “Verenigingen en dorpshuizen weten steeds beter de weg naar ons fonds te vinden”. Er is ook regelmatig overleg met de gemeente over welke aanvragen bij ons terecht kunnen.

De project aanvragen kunnen variëren van zorg & welzijn, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, energie & duurzaamheid, educatie enz.enz.

Helaas blijven aanvragen vanuit het onderwijs en de zorg nog wat achter. We dagen hen dan ook uit om ook eens met ons in overleg te gaan!

Het aanvraagformulier kunt u opvragen via de website, www.stimuleringsfondsgdw.nl

U kunt de aanvraag indienen bij de secretaris van de Stichting via het e-mail adres:

info@stimuleringsfondsgdw.nl

Op de foto het voltallige bestuur van het stimuleringsfonds en dorpshuis De Schakel bij het digitale systeem tijdens de overhandiging.