Over De Schakel

Dorpshuis De Schakel te Koekange is opgericht in 1969. Het dorpshuis is een ontmoetingspunt van de Koekanger gemeenschap. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van dorpshuis de Schakel in Koekange. Bovendien wordt de exploitatie van de recreatiezaal in het Hof van Koekange door het dorpshuis verzorgd en vervult de stichting de rol van huismeester in het Hof.

De inwoners realiseren zich dat de handen uit de mouwen moeten om activiteiten voor haar eigen inwoners van de grond te tillen. Het dorpshuis speelt hierin meer dan voorheen een centrale en actieve rol, een uitvalsbasis voor activiteiten, een plek waar inwoners elkaar ontmoeten.

Dorpshuis de Schakel is het gehele jaar, met uitzondering van de zomervakantie, in gebruik. Beide basisscholen van Koekange maken intensief gebruik van de gymzaal. Diverse organisaties en particulieren maken gebruik van de mogelijkheden die het Dorpshuis te bieden heeft zoals: diverse workshops, Country/line dansen, Samen aan Tafel, Bridge,  Klaverjassen, Seniorenmiddag De Wolden, Kinderclubwerk, Toneel, Musicals, diverse trainingen, verjaardagen, feestjes en partijen en heel veel vergaderingen.

Naast het beheer van het dorpshuis voert stichting Dorpshuis de Schakel ook de exploitatie van de recreatieruimte van het Hof van Koekange. De recreatiezaal wordt verhuurd aan ZZWD, Huisartsenpraktijk Koekange, de Bewonerscommissie en voor bijeenkomsten, partijen en kleine feestjes . Daarnaast fungeert de stichting ook als huismeester voor het Hof van Koekange.

Het bestuur

Voorzitter

Gerrold Steenbergen

Penningmeester

Monique Amsing

Secretaris

Martin Keizer

Algemeen bestuurslid

Jurrian Barelds

Algemeen bestuurslid

Jos Everts

Algemeen bestuurslid

Carina Prent

Het personeel

Beheerder De Schakel

Jennie Zwiers

Medewerker

Lammie Oldengarm

Medewerker

Fawzieh Asaad

Beheerder 't Hofje

Inge van der Haar

Technisch medewerker

Henk Geerts